Michiel Keizer stelt zich voor

Een tijd geleden heb ik aangeven graag een bijdrage te willen leveren aan de activiteiten van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk. Nu de kans bestaat dat ik in het bestuur terechtkom, voor Lezingen en Excursies, is het een goed moment mij voor te stellen. 

Mijn naam is Michiel Keizer en in het dagelijks leven ben ik organisatieadviseur bij een van de diensten van het Ministerie van Justitie. Daarnaast werk ik als vrijwilliger op buitenplaats De Viersprong. Wij wonen pas sinds juli 2007 in Maarn, na een aantal jaren in de Randstad te hebben gewoond. Zowel het dorp als de omgeving bevallen ons zeer goed. We hebben de afgelopen jaren enkele keren meegedaan aan activiteiten van MMN, al dan niet in combinatie met Maarn Wijzer, zoals Wintergasten kijken, Struinen en bezoeken aan Het Stort en Perron 3 en aan De Hoogt en De Laagt. Graag zet ik me in om met het organiseren van lezingen en excursies een bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van de natuurlijke omgeving van onze dorpen. Ik zie uit naar een prettige samenwerking met de andere (bestuurs-)leden.