Open Monumentendag: Boerenbouw op Herengoed (13-9-2003)

Op zaterdag 13 september 2003 is het in geheel Nederland, maar zeker ook in de gemeente Maarn Open Monumentendag. In het landelijke jaar van de boerderij staan de monumenten van het agrarische bedrijf in Maarsbergen centraal. Logisch want het agrarische deel van onze gemeente Maarn ligt in Maarsbergen. Van oudsher rond de Proosdij te Maarsbergen en de Ambachtsheerlijkheid Maarsbergen, maar ook met de boerderij op Valkenheide werd de stichting Valkenheide hier gevestigd.

De gehele geschiedenis van het agrarisch bedrijf te Maarsbergen wordt beschreven in het uit te geven boekwerk "Boerenbouw op Herengoed". Beginnende bij het ontstaan van het landschap worden de bewoners en hun nederzettingen en behuizing door de eeuwen heen beschreven. Hoe vonden de ontginningen plaats en hoe ging de adel en de patriciër om met de horigen en boeren in hun omgeving.

In het boekwerk is de routebeschrijving opgenomen. De route start bij de kaasboerderij "de Weistaar" aan de Rottegatsteeg en voert de belangstellende langs de diverse rijks- en gemeentelijke monumenten. Het onstaan van de Grift en de Heijgraaf worden beschreven en u rijdt over de Koude Laan, die speciaal voor deze dag is opengesteld. Een volledige opsomming van de mooie boerderijen gaat te ver, maar wat te denken van de Klein Altena, van de boerderij op Valkenheide, de bekende boerderijen langs de Woudenbergseweg en de Buurtsteeg, Hof ter Heide, de vervallen Grote Bloemheuvel en de oude schaapskooi, de boerderij met stallen op Anderstein, de Meente en de Rumelaar. Als fietser zult u er van genieten, maar zeker ook wandelaars, die van een lange wandeling houden en automobilisten, die zo nu en dan de auto uit willen, kunnen deelnemen. Het boekwerk, tevens routebeschrijving is op de dag zelf voor € 3,00 beschikbaar bij het startpunt de Weistaar, bij de VVV en bij de boerderij de Cruijvoort, na deze datum zal het bij de plaatselijke boekhandel en de VVV te koop zijn voor € 4,00. Het is een uniek gegeven, dat u dit boekwerk past in serie van de voorgaande uitgaven van de "De historische Buitenplaats Maarsbergen" en "De Marke Mandron/Manderen".

Het boekwerk wordt op de Open Monumentendag om 10.00 uur aangeboden aan de heer Aat de Jonge, waarnemend burgemeester van de gemeente Maarn. Op dat moment zal ook het eerste deel van de Cultuurhistorische Waarderingskaart, namelijk de regio Maarsbergen, worden onthuld. In de week voorafgaande aan de Open Monumentendag zal een boekwerk van de SPOU, Stichting Provincie Oud Utrecht, worden aangeboden aan het gemeentebestuur, waarin alle monumenten en bijzondere woningbouw in de gemeente Maarn worden beschreven, die in het MIP, monumenten inventarisatie projekt, zijn geinventariseerd. Aan al deze boekwerken en projekten heeft de Cultuurhistorische Commissie Maarn- Maarsbergen haar medewerking mogen verlenen. Eind augustus 2003 is het boek 100 Jaar Anderstein ten doop gehouden. Op de Open Monumentendag zelf, zal de beschrijving van de diverse boerderijen op posters nader worden toegelicht. Bij de boerderij Nieuw Altena wordt echt boerenijs verkocht, bij de boerderij het Blauwe Huis is een bijen-demonstratie en een tentoonstelling over de reconstructie van de eendenkooi en zal een demonstratie bezem maken worden gegeven. Op de Cruijvoort wordt karnemelk en krentenbrood, gebakken in de plaatselijke bakoven, verkocht en heel bijzonder, er wordt om 11.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur boerentoneel opgevoerd in de hooiberg. In het rijksmonument de Ned.Hervormde Kerk te Maarsbergen zal periodiek het orgel worden bespeeld. Degenen, die vorige Open Monumentendagen hebben bezocht, verwachten wij op zaterdag 13 september 2003 natuurlijk weer te ontmoeten. Voor diegenen, die de Open Monumentendagen zonder aandacht voorbij hebben laten gaan, geldt, voor deze Open Monumentendag, u bent tussen 10.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom. Voor allen, schrijf de datum in uw agenda, de cultuurhistorische commissie rekent op U.