Lezing over de Grebbelinie (07-04-2005)

Traditiegetrouw wordt na afloop van de algemene ledenvergadering een lezing gehouden. In het jaar waarin het 65 jaar geleden is dat de slag op de Grebbeberg plaatsvond houdt de heer Lagerweij de dialezing: 'Grebbelinie, reservaat of monument?' De heer Lagerweij was betrokken bij de restauratie voor Staatsbosbeheer van enkele oude veldschansen uit 1742. Deze schansen maakten deel uit van de waterlinie die van Wageningen en Rhenen door de vallei langs het Valleikanaal was aangelegd om eventuele vijanden, die altijd uit het oosten ons land binnenvielen, tegen te houden. De dialezing ‘Grebbelinie, reservaat of monument?', is niet alleen een verhaal over onze krijgsgeschiedenis maar ook over de historische vestingbouw, waterwerken, flora en fauna. Een breed onderwerp over een landschappelijk bijzonder gebied.