Hakken in het zand

Min of meer is bovenstaande titel precies wat we gedaan hebben als het gaat om het behoud van natuurwaarden in de Maarnse zandafgraving. Een aantal maanden geleden werden we door de politiek betrokken in het proces rondom de voorgenomen openstelling van de zandafgraving.

Lees meer: Hakken in het zand

Versoepeling kapbeleid GUH

Het is u misschien niet ontgaan, de gemeente is voornemens de richtlijnen voor kapvergunningen te versoepelen. Grotendeels komt het erop neer dat een aantal soorten schubconiferen en berken vergunningvrij worden.

Lees meer: Versoepeling kapbeleid...

Andersteinweg

Het was allemaal al in kannen en kruiken. De Andersteinweg (de weg die de golfbaan doorsnijdt) zou worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg was oorspronkelijk slechts bedoeld voor het toegankelijk maken van de aanliggende woningen, maar is inmiddels uitgegroeid tot sluipweg.

Lees meer: Andersteinweg

Lezing en Excursie over de Maarnse Eng (18-10-2012)

De lezing

Je weet nooit van tevoren hoeveel mensen er op een lezing over een reeds lang verdwenen complex akkers in Maarn af zullen komen. Maar zaal drie van Dorpshuis De Twee Marken was op 18 oktober 2012 om 20.00 toch redelijk gevuld met zo’n 40 mensen.

Lees meer: Lezing en Excursie over...

Open Monumentendag 2012 Maarsbergen

Op een mooie zaterdag, 8 september van 10.00 tot 16.00 uur, werd de Open Monumentendag gehouden in de Maarsbergse Buurt. Voor deze gelegenheid waren Landgoed Maarsbergen en de tegenover gelegen boerderij De Cruijvoort opengesteld voor het publiek.

Lees meer: Open Monumentendag 2012...

Monumentaal is ook waardevol

Beheer van de buitenruimte

Is het een beweging die tot stand komt vanuit tekortschietend beleid? Of is het een diepere wens om de meerwaarden van natuur en cultuur duidelijk zichtbaar te maken? De uitgesproken wens van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om het kapvergunningstelsel drastisch uit te hollen is zeker een katalysator.

Lees meer: Monumentaal is ook...

Natuur in eigen dorp: De citroenvlinder

De citroenvlinder (gonepteryx rhamni) behoort tot de familie van de witjes (pieridae) en is een algemene standvlinder die overal in Nederland voorkomt.

Lees meer: Natuur in eigen dorp:...

Natuur in eigen dorp: Het liefdesleven van de watersnuffel

De watersnuffel (enallagma cyathigerum) behoort tot de familie van de waterjuffers (coenagrionidae). Die komen algemeen voor in stilstaande watertypen met veel open water. Daar hebben we er in Maarn en Maarsbergen gelukkig behoorlijk veel van.

Lees meer: Natuur in eigen dorp:...

Onze nieuwe penningmeester stelt zich voor

Mijn naam is Marjan Hamersma-van den Brink, ik ben woonachtig in Maarn, getrouwd met Harry en wij hebben twee kinderen. Zelf ben ik geboren en getogen in Maarn. Toen Richard Zweekhorst mij vroeg of ik penningmeester zou willen worden van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk heb ik hier niet lang over na hoeven denken.

Lees meer: Onze nieuwe...

Van de voorzitter, augustus 2012

Daar zit ik dan, meer dan een maand voor het uitkomen van deze Modderkoning, een stuk te schrijven over onze vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk. Ik open deze Modderkoning met het opnieuw benadrukken van het feit dat het vooral ónze vereniging is, waar het zittend bestuur beslissingen neemt, maar die beslissingen voortdurend toetst aan de doelstelling en de belangen van onze vereniging.

Lees meer: Van de voorzitter,...

Subcategorieën