Bagger II (Afronding)

Communicatie, daar gaat het eigenlijk altijd fout... en helaas is dat niet veranderd.

Misschien herkent u deze openingszin nog uit de vorige Modderkoning; de laatste toevoeging vertelt het verhaal van het vervolg.

Lees meer: Bagger II (Afronding)

Bezwaarschriften kapvergunningen

In de Modderkoning van augustus 2011 kon u al lezen waarom we een groot aantal kapaanvragen van de gemeente in twijfel trokken. We hebben besloten door te zetten en bezwaarschriften in te dienen.

Lees meer: Bezwaarschriften...

Dorpsgericht werken

We zien de term 'Dorpsgericht werken' de laatste tijd vaker opduiken in gemeentelijke stukken. Voor de gemeente lijkt het dé manier om de broodnodige bezuinigingen gestalte te kunnen geven. Als voorzitter van MMN praat en denk ik al enige tijd volop mee.

Lees meer: Dorpsgericht werken

Oude Kaart van Maarn

In het Utrechts Archief komt onder nummer 722 het archief van het Kapittel van de Dom te Utrecht voor met stukken uit de periode 1220-1811 en 1841. De kaart die de voorpagina van deze Modderkoning siert is nummer 915 van dit archief.

Lees meer: Oude Kaart van Maarn

Natuur in eigen dorp: De gekraagde aardster (Geastrum Triplex)

In de herfst zien we overal weer, de paddenstoelen. Natuurlijk zijn er bijna het hele jaar paddenstoelen, maar in de herfst zijn ze het talrijkst en vallen ze het meest op. Zelf vind ik paddenstoelen altijd iets mystieks hebben, zo staat er niets en een dag later zie je een prachtige zwam staan.

Lees meer: Natuur in eigen dorp:...

Natuur in eigen dorp: De hazelworm (Anguis Fragilis)

In een artikel 'RAVON Excursie naar het Kombos' werd bij boerderij de Brink tevergeefs gezocht naar de hazelworm. Misschien zijn deze schuwe beestjes wel verhuisd naar de bossen tussen Maarnse Grindweg en Buurtsteeg, ter hoogte van de oude begraafplaats van Huis te Maarn.

Lees meer: Natuur in eigen dorp:...

Het Groenstructuurplan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Dat is een hele mond vol en ik ga een poging wagen u uit te leggen waarom dit dossier momenteel boven aan onze aandachtslijst staat.

(Dit artikel is mede ter inleiding op de bijeenkomst van 15 december aanstaande in het Dorpshuis zie de uitnodiging: Lezing en Discussie over: 'Ondertunneling spoor' en 'Groenstructuurplan' )

Lees meer: Het Groenstructuurplan...

De ondertunneling in Maarsbergen

Gaat u even rechtop zitten want hiermee lijkt het allemaal goed te gaan! We hebben als MMN een kwaliteitsslag met Prorail gemaakt en we zijn momenteel opbouwend in gesprek met elkaar.

(Dit artikel is mede ter inleiding op de bijeenkomst van 15 december aanstaande in het Dorpshuis zie de uitnodiging: Lezing en Discussie over: 'Ondertunneling spoor' en 'Groenstructuurplan' )

Lees meer: De ondertunneling in...

Gezocht: de e-mail adressen van onze leden!

In ons ledenbestand blijken wij over de e-mailadressen van slechts 30% van onze leden te beschikken. Kortgeleden hebben wij de leden via een e-mail op de hoogte gesteld van de datum en het tijdstip van de behandeling van de bezwaarschriften, die Maarn-Maarsbergen Natuurlijk heeft ingediend tegen de kap van een aantal bomen in onze dorpen.

Lees meer: Gezocht: de e-mail...

Van de voorzitter, december 2011

De Modderkoning van augustus 2011 zag er anders uit en we kregen er vele positieve reacties op. Onze penningmeester Jaap de Bruijn zag echter vooral een behoorlijke greep in zijn jaarbudget voor deze Modderkoning en daarnaast een praktisch probleem, hoe krijg ik hier nietjes in! Maar het kan allemaal net en dat staat er mooi model voor hoe we er met de vereniging voorstaan.

Lees meer: Van de voorzitter,...

Over de Modderkoning dec 2011

Dit is de tweede keer dat De Modderkoning er anders uitziet dan voorheen. In de vorige uitgave trof u fullcolour paginas aan.' En nu zijn de zwart/wit pagina's deels teruggekeerd, vanuit het oogpunt van kostenbesparing.

Lees meer: Over de Modderkoning...

Open Monumentendag 2011: Nieuw gebruik - Oud gebouw (10-09-2011)

Op 10 september 2011 was weer de jaarlijkse Open Monumentendag, georganiseerd door de Cultuurhistorische Commissie. Het thema was dit jaar: 'Nieuw gebruik - Oud gebouw'. Rond dit thema waren in Maarn en Maarsbergen de nodige voorbeelden te vinden.

Lees meer: Open Monumentendag...

Oprichting van de projectgroep 'Ondertunneling Maarsbergen'

Al een behoorlijke tijd zit het in het vat en nu lijkt het er eindelijk van te komen; het oplossen van de verkeersproblemen rondom de kern van Maarsbergen.

Lees meer: Oprichting van de...

Voortgang van het onderzoek naar de fusie met VBMM

Bij het onderzoeken van de mogelijke fusie tussen de verenigingen Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen, blijkt communicatie weer van groot belang.

Lees meer: Voortgang van het...

Subcategorieën