Natuur in eigen dorp: de Pastinaak

Pastinaak behoort tot de familie van de schermbloemigen. De plant is tweejarig en komt steeds meer voor langs wegen, zodat er een prachtig geel kantwerk in de berm ontstaat.

Lees meer: Natuur in eigen dorp:...

Vossen in Maarn

Vorige maand gebeurde het dat in de bebouwde kom van Maarn een kippenhok bezoek kreeg van een vos. Op zich niet bijzonder, maar de plaats was toch wel apart, zo ver in de bebouwing, daar zou je gewoonlijk geen vos verwachten.

Lees meer: Vossen in Maarn

Natuur en Milieuprijs 2007

Wij ontvingen de volgende brief over de Natuur en Milieuprijs, gedateerd 25-6-2007 en laten deze ter kennisneming hier volgen.

Lees meer: Natuur en Milieuprijs...

Drinkwater op hoogte

In 1929 werd op het terrein van Valkenheide de watertoren in gebruik genomen. Het opvoedingsgesticht had hiermee zijn eigen watervoorziening. Nauwelijks vijftig jaar eerder werd in Utrecht de eerste (particuliere) waterleiding aangelegd.

Lees meer: Drinkwater op hoogte

Winnaar Wilgenknotter 2007

Op woensdag 25 april reikte Frans ter Maten, directeur van Landschapsbeheer Utrecht, tijdens de jaaravond de Wilgenknotter uit aan Kees van Lambalgen. De Wilgenknotter is een wisseltrofee voor personen of instellingen die zich op bijzondere wijze inzetten voor het natuur- en landschapsbeheer in de provincie Utrecht.

Lees meer: Winnaar Wilgenknotter...

Klimaatgids

In april 2007 verscheen de klimaatgids van de stichting Natuur en Milieu. In dit gidsje zijn een groot aantal tips en weetjes te vinden die goed zijn voor het klimaat en bovendien flink geld kunnen besparen.

Lees meer: Klimaatgids

Draaischijven in de zandafgraving

Als je het zo ziet liggen lijkt het slechts een grimmig brok steen. Grijs, zwaar en massief vormt het gevaarte ook een toegangspoort tot de prachtige kompasroos die gevormd wordt door de keien van het zwerfsteneneiland. Maar ooit was het brok steen onderdeel van een draaischijf voor locomotieven op het rangeerterrein.

Lees meer: Draaischijven in de...

De Zanderij

Plannen van het Recreatieschap en de Grondbank om de plas in De Zanderij vol te storten met licht verontreinigde grond hebben mede door de inzet van MMN en de bewoners aan de Bergweg al zo veel weerstand opgeroepen dat de gemeente heeft besloten tot een nieuwe, grondige opzet met inspraak van betrokkenen. Ook hier blijft het bestuur op het vinkentouw zitten.

Tuinen van toen

Het voorjaar is weer in aantocht en dus gaan we binnenkort weer aandachtig ‘bodemstaren’ of er al iets boven de grond wil komen. En altijd weer is er de vreugde als het weer wil lukken, als de eerste krokus verschijnt, of de pinksterbloem of wanneer het kievitseitje zijn kop opsteekt.

Lees meer: Tuinen van toen

Verbreding A12 en tunnel in Maarsbergen

Het onderwerp blijft de gemoederen voorlopig bezighouden. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe zij de tunnelbak moet uitvoeren en bovendien verschijnen er weer berichten in de pers over toch een Hogesnelheidstrein met omleiding langs de zuidkant van Maarn.

Lees meer: Verbreding A12 en...

Subcategorieën