Natuur in eigen dorp: Rankende Helmbloem

Rankende helmbloem behoort tot de familie van de fumariaceae (duivekervelfamilie). Soms worden ze ook ingedeeld bij de papaveraceae (klaproosfamilie).

Lees meer: Natuur in eigen dorp:...

Voorbereiding Open Monumentendag 2007

De voorbereidingen voor de Open Monumentendag op zaterdag 8 september zijn in volle gang. Zoals u in de vorige Modderkoning hebt kunnen lezen is het thema van 2007: het spoor.

Lees meer: Voorbereiding Open...

Doe mee!

De commissie heeft tot 2010 nog veel plannen op de agenda staan. Om die te realiseren is meer menskracht nodig. Met name bestaat behoefte aan een archivaris en een onderzoeker.

Lees meer: Doe mee!

Oude gegevens

Regelmatig worden mensen geïnterviewd die veel van Maarn en Maarsbergen weten en die zo interessant zijn voor een blik in vroeger dagen.

Lees meer: Oude gegevens

Info over waardenkaart

Er wordt door Nicole van der Schaaf hard gewerkt aan een vouwblad t.b.v. de Cultuurhistorische waardenkaart waarvan een exemplaar in de bibliotheek hangt.

Cultuurnota

De CHC leverde een bijdrage aan de cultuurnota waar binnen de gemeente aan gewerkt wordt.

Open Monumentendag 2007

Er is gestart met de voorbereiding van de Open Monumentendag 2007 op zaterdag 8 september. Het belooft weer een mooi programma te worden.

Lees meer: Open Monumentendag 2007

Tunnel onder A-12

De aanleg van een tunnel bij de reconstructie van de A-12 kan in Maarsbergen een bedreiging gaan betekenen voor de Dorpskerk, de Grote Bloemheuvel (wat nog over is van het Rijksmonument) en voor de aanwezige markante, beeldbepalende bomen. De commissie zal de ontwikkelingen alert volgen en indien nodig actie ondernemen.

Wethouderoverleg

Tijdens een gesprek met wethouder Pamboer werd hem een exemplaar van de cultuurhistorische waardenkaart aangeboden. Deze kaart is van belang voor het ruimtelijk inrichtingsbeleid van de gemeente.

Lees meer: Wethouderoverleg

E-mailadressen

Veel leden stellen het op prijs als ze per e-mail kort vóór een activiteit daar nog eens op worden geattendeerd. Onze ervaring is dat een bericht in hun mailbox een goede herinnering voor hen is en kan stimuleren om aan de activiteit deel te nemen. Bovendien kunnen zij op die manier ook snel op de hoogte worden gesteld van andere actuele onderwerpen.

Wilt u ook extra geïnformeerd worden en heeft u een e-mail adres dat nog niet bij het secretariaat bekend is, geef dat dan door. Uiteraard kunt u ook uw vragen en opmerkingen op deze wijze kwijt.

Subcategorieën