Natuur in eigen dorp: Smalle Weebgbree

Weegbree komt in heel Europa veel voor, dus ook in Maarn en omgeving. Het is een hele sterke plant, die er zelfs goed tegen kan als er over gelopen wordt.

Lees meer: Natuur in eigen dorp:...

Nieuws 2003

Cultuurhistorie

De cultuurhistorische commissie is drukdoende met meerdere activiteiten en het lijkt haar een goede zaak u hierover te informeren.

Lees meer: Nieuws 2003

Overleg met de wethouder

Onze vereniging had in het verleden al regelmatig overleg met de wethouder Ruimtelijke Ordening, de heer de Bruin. Inmiddels is dit voortgezet met zijn opvolger de heer Cremer.

Lees meer: Overleg met de wethouder

Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug (i.o)

Het Beheers- en Inrichtingsplan is gereed. Alle betrokken partijen zijn het eens geworden over een gezamenlijke visie op de toekomst van het Nationaal Park.

Lees meer: Nationaal Park de...

Natuurwerkdag op landgoed de Rumelaar

De Landelijke Natuurwerkdag - een initiatief van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, de Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie (JNM), de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en IVN, Vereniging voor Natuur- en milieueducatie - was dit jaar op 2 november.

Lees meer: Natuurwerkdag op...

De Kolken in Maarsbergen

Het beheersplan dat inmiddels grotendeels is uitgevoerd begint zijn vruchten af te werpen. Er is een betere toetreding van zonlicht ontstaan

Lees meer: De Kolken in Maarsbergen

Introductie Geert Kappe

In de vorige Modderkoning is aangekondigd dat ik bereid ben het voorzitterschap van de vereniging op mij te nemen. Daarom lijkt het mij goed dat ik iets vertel over mijn achtergronden en beweegredenen, waarom ik dit wil doen.

Lees meer: Introductie Geert Kappe

Grote Bloemheuvel wordt Rijksmonument

Bij het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij een heuglijke mededeling. De Grote Bloemheuvel in het centrum van Maarsbergen krijgt hoogstwaarschijnlijk de status van Rijksmonument.

Lees meer: Grote Bloemheuvel wordt...

"de Zanderij", natuurgebied in wording

De Nederlandse Spoorwegen hebben dit voorjaar hun werkzaamheden beëindigd, zodat aan het afgraven van zand na ruim honderdvijftig jaar een einde is gekomen. In samenwerking met de provincie, NS-Vastgoed, het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, Landschapsbeheer Utrecht en de vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk is er een natuurinrichtingsplan ontwikkeld en inmiddels voor een gedeelte uitgevoerd. Het terrein wordt binnenkort in beheer overgedragen aan het Recreatieschap en krijgt de bestemming Natuurgebied met extensieve recreatie, hetgeen betekent dat wandelen en fietsen (er komen wandel- en fietspaden) wordt mogelijk gemaakt, maar dat het geen tweede Henschotermeer wordt.

Uitgangspunt van dit plan is dat de Zanderij zich op een natuurlijke manier moet gaan ontwikkelen. Het planten van bomen en struiken en het inzaaien van gras is daarom tot een minimum beperkt. Zo ontstaat er een natuurlijk terrein met een spontaan opkomende vegetatie. Om het plan te laten slagen, moet het gebied een aantal jaren worden afgesloten voor bezoekers. Met name de oeverbegroeiingen en de moeraszones rondom de plas hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Deze groenvoorzieningen zijn van belang om in de toekomst het zwemmen in de plas - dat levensgevaarlijk is vanwege de diepte - te kunnen tegengaan.

Voorlopig - zeker tot 2005 - is het terrein dus niet voor publiek toegankelijk. Het zal wel open blijven voor excursies naar het zwerfsteneneiland, dat zich nog steeds in een grote belangstelling mag verheugen. Bent u er al geweest? Neem anders contact op met de VVV voor een afspraak, onder begeleiding van een gids. Gezien onze binding met de dit gebied zal MMN nauw betrokken blijven bij dit natuurgebied in wording en samenwerken met het Recreatieschap waar dit mogelijk is.

Knapzakfietsroute

van boerderij naar boerderij, met een knapzak in de wei

Zoals u waarschijnlijk al hebt gelezen in de Woudenberger en in de Doornse Krant "de Kaap" kan de Knapzakroute iedere dinsdag - vanaf de tweede dinsdag in mei tot en met de derde dinsdag in september - weer worden gefietst.

De start is bij de Weistaar, Rottegatsteeg 6 in Maarsbergen. Het betreft een fietstocht van 42 kilometer en een verkorte route van 26 kilometer, langs prachtige boerenerven, gelegen op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. U rijdt door een prachtig landschap van bos, heide en weiland, doorsneden door riviertjes en beken.

Fietsend langs de boerderijen valt op dat de meeste gebouwd zijn met de achterzijde, dus met de deeldeuren naar de weg of naar de plek waar het meeste land lag. Dit werd gedaan om de koeien direct de stallen te kunnen laten inlopen en om andere praktische overwegingen. Op verschillende plaatsen kunt u afstappen om een kijkje te nemen in de achtertuin van een boerderij.

De route begint bij de kaas-en museumboerderij de Weistaar in Maarsbergen. Hier kunt u de knapzak bestellen en vervolgens fietst u van boerderij naar boerderij, die te herkennen zijn aan de knapzak bij de ingang. U kunt de inhoud van de knapzak (broodje, drank, fruit) nuttigen onder een oude notenboom of in het open veld. U gaat door de landgoederen den Treek, Geerenstein en Anderstein en doorkruist het prachtige natuurgebied het Leersumse Veld. Het leuke van de fietsroute is dat u een sprongetje in de tijd kunt maken door een bezoek aan Hoeve "de Beek" te brengen, een heel oude hoeve met een rijke historie.

De fietsroute is gratis te verkrijgen bij de Weistaar, tel 033-2861943, de diverse deelnemende boerderijen en bij de VVV van Maarn tel 0343-444787 en bij de VVV Woudenberg.

De Nationale Boomplantdag

Ook in onze gemeente werden dit jaar door schoolkinderen weer bomen geplant. Maar wist u dat de eerste boomplantdag in onze gemeente vijfenzeventig jaar geleden plaats vond? Schoolkinderen plantten toen bomen in de pas gebouwde wijk Tuindorp.

Lees meer: De Nationale Boomplantdag

Overlijden Gerard Gonggrijp

Op 13 maart jl. overleed Gerard Gonggrijp. Hij heeft zich als geoloog jarenlang ingezet om de geologische waarden en verschijningsvormen van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei zichtbaar te maken en erkend te krijgen.

Lees meer: Overlijden Gerard...

Welkom

Welkom!

In 1997 trad de Cultuurhistorische Commissie (CHC) toe tot de Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN). Deze commissie houdt zich bezig met het cultuurhistorisch erfgoed van Maarn en Maarsbergen.

De CHC organiseert al vele jaren met succes de Open Monumentendagen. Naar aanleiding daarvan werden boekjes uitgegeven waarin buitenplaatsen, kerken, landgoederen, volkscultuur, bosbouw en archeologie in Maarn en Maarsbergen werden behandeld.

De CHC vervult een voortrekkersrol bij het streven naar erkenning van diverse objecten als rijks- of gemeentelijk monument, plaatsing van deze opbjecten op een Rijksmonumentenlijst en strijdt samen met de woningbouwvereniging Maarn Maarsbergen voor het behoud van de unieke wijk Tuindorp.

Onder verantwoordelijkheid van de CHC kwam de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Maarn tot stand, die nu in de bibliotheek hangt, in het dorpshuis "De Twee Marken" te Maarn.

Heeft u iets te vragen of op te merken over de (cultuur)historie van Maarn en/of Maarsbergen? Heeft U misschien oude foto's, documenten of verhalen die interessant zouden zijn voor het nageslacht? Neem dan contact op met de secretaris van de Cultuurhistorische Commissie via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Subcategorieën