Opening Jan Bijleveldpoel

Op zaterdag 22 mei werd op het landgoed Anderstein in het bijzijn van veel leden van MMN en kinderen van de jeugdnatuurgroep de 'Jan Bijleveldpoel' geopend,

Lees meer: Opening Jan Bijleveldpoel

Kapvergunningen

Wij vinden dat de laatste tijd veel kapvergunningen worden verleend. Zo ook voor een aantal bomen bij een van de nieuwe woningen aan de Bakkersweg.

Lees meer: Kapvergunningen

Stilste plekje

Uit de pers hebben wij kunnen vernemen dat in Maarn het stilste plekje van Nederland ligt. Dat is een misverstand. Het is het stilste plekje in de vier gebieden die in een stilteonderzoek zijn beoordeeld,

Lees meer: Stilste plekje

Ontwerp streekplan

Zeer recent is het ontwerpstreekplan voor de provincie Utrecht in de inspraak gebracht. In de aanloop naar dit plan hebben wij het provinciaal bestuur laten weten dat wij ernstige bedenkingen hebben tegen de woningbouwmogelijkheden bij de kleine kernen in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Lees meer: Ontwerp streekplan

Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht

Het College van Gedeputeerde Staten is momenteel bezig met het opstellen van plannen die bepalend zullen zijn voor de inrichting van onze provincie voor de komende tien jaar. Zo is onlangs het 'Strategisch Mobiliteit Plan Utrecht' vastgesteld.

Lees meer: Strategisch...

Natuur- en milieuprijs

Bij de jaarlijkse uitreiking van de natuur-en milieuprijs bleek dat de activiteiten van onze vereniging ook in de provincie Utrecht gewaardeerd worden. Deze prijs is ingesteld door het 'IVN Consulentschap Utrecht' en de 'Natuur en Milieufederatie Utrecht'.

Lees meer: Natuur- en milieuprijs

Cultuurhistorische aspecten

Nog steeds is de Cultuurhistorische Commissie (CHC) met vele onderwerpen bezig.

Lees meer: Cultuurhistorische...

Modderkoning januari 2004

Aan onze leden,

In de Modderkoning van januari 2004 vindt u informatie over de werkdagen in het landschap en over de lezing en excursies die voor de rest van het seizoen nog op het programma staan.

Lees meer: Modderkoning januari 2004

Natuur in eigen dorp: De Boommarter

Op 13 september 2003 werd er op de kruising Woudenbergseweg - Griftdijk bij de afslag naar de Griftdijk een dode boommarter gevonden. Toen wij 's morgens de route van de Open Monumentendag aan het markeren waren, meenden wij reeds een bijzonder verkeersslachtoffer te zien liggen.

Lees meer: Natuur in eigen dorp:...

A12

Rondom de aanleg van de spitsstroken langs de A12 is weinig goeds te vermelden. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Karla Peis, heeft het gemeentebestuur laten weten dat de spitsstroken zondermeer zullen worden aangelegd tot en met de nieuwe aansluiting bij Maarsbergen.

Lees meer: A12

Subcategorieën