Oproep

De vereniging wordt ondersteund door ongeveer vijfhonderd leden. Daarvan houden vijftien zich intensief bezig met werk in het bestuur en werkgroepen. Dat wil zeggen dat slechts drie procent van de leden actief is.

Lees meer: Oproep

Landgoed Kombos

Het landgoed Kombos heeft aan Landschapsbeheer Utrecht gevraagd om een beheersadvies voor enkele voormalige agrarische graslandjes op te stellen. Deze graslandjes zijn door de lage ligging en de aanwezigheid van kwelwater uit de Heuvelrug uitermate geschikt voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden.

Lees meer: Landgoed Kombos

Natuur in eigen dorp: Smalle Weebgbree

Weegbree komt in heel Europa veel voor, dus ook in Maarn en omgeving. Het is een hele sterke plant, die er zelfs goed tegen kan als er over gelopen wordt.

Lees meer: Natuur in eigen dorp:...

Nieuws 2003

Cultuurhistorie

De cultuurhistorische commissie is drukdoende met meerdere activiteiten en het lijkt haar een goede zaak u hierover te informeren.

Lees meer: Nieuws 2003

Overleg met de wethouder

Onze vereniging had in het verleden al regelmatig overleg met de wethouder Ruimtelijke Ordening, de heer de Bruin. Inmiddels is dit voortgezet met zijn opvolger de heer Cremer.

Lees meer: Overleg met de wethouder

Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug (i.o)

Het Beheers- en Inrichtingsplan is gereed. Alle betrokken partijen zijn het eens geworden over een gezamenlijke visie op de toekomst van het Nationaal Park.

Lees meer: Nationaal Park de...

Natuurwerkdag op landgoed de Rumelaar

De Landelijke Natuurwerkdag - een initiatief van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, de Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie (JNM), de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en IVN, Vereniging voor Natuur- en milieueducatie - was dit jaar op 2 november.

Lees meer: Natuurwerkdag op...

De Kolken in Maarsbergen

Het beheersplan dat inmiddels grotendeels is uitgevoerd begint zijn vruchten af te werpen. Er is een betere toetreding van zonlicht ontstaan

Lees meer: De Kolken in Maarsbergen

Introductie Geert Kappe

In de vorige Modderkoning is aangekondigd dat ik bereid ben het voorzitterschap van de vereniging op mij te nemen. Daarom lijkt het mij goed dat ik iets vertel over mijn achtergronden en beweegredenen, waarom ik dit wil doen.

Lees meer: Introductie Geert Kappe

Grote Bloemheuvel wordt Rijksmonument

Bij het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij een heuglijke mededeling. De Grote Bloemheuvel in het centrum van Maarsbergen krijgt hoogstwaarschijnlijk de status van Rijksmonument.

Lees meer: Grote Bloemheuvel wordt...

Subcategorieën