Op donderdagavond 18 januari 2024 verzorgt Hennie Sohl een informatieve avond met als titel
‘Wij zijn gemaakt van sterrenstof’.

20240124 Sterrenstof

Meer informatie in de activiteitenagenda

In het creatieve café "de Overburen" in de Twee Marken is een succesvolle workshop "tassen maken van oude banners" geweest.
Met naaimachine en schaar gingen tien inwoners aan de slag. Ook de banners van MMNatuurlijk werden verknipt met als resultaat leuke tassen.
Wil je dit ook? In februari komt een herkansing. Volg de agenda van de Buren.

Op zaterdag 9 december en 13 januari gaan we boompjes trekken  op het Maarnse Heitje, (Buurtsteeg)

Meer informatie in de activiteitenagenda

foto Jan Katsman

Op 10 maart gaat vogelaar Aat Schaftenaar met ons naar het Leersumse Veld. We gaan op zoek naar do.a. de klapekster, raaf en roodborsttapuit.

Meer informatie in de activiteitenagenda

Heb jij jouw regenpijpen niet afgekoppeld, dan stroomt waarschijnlijk het regenwater van je dak rechtstreeks naar de ZEE.   

Lees meer in de Activiteitenkalender

AANMELDEN: UITERLIJK ZONDAG 12 NOVEMBER 2023

Het MMN-bestuur heeft samen met VBMM een zienswijze ingediend bij de gemeente Woudenberg over het ontwerp bestemmingsplan Henschotermeer.
Met dit bestemmingsplan zou het mogelijk worden om nieuwe recreatieve voorzieningen toe te voegen en bestaande voorzieningen uit te breiden.