In het creatieve café "de Overburen" in de Twee Marken is een succesvolle workshop "tassen maken van oude banners" geweest.
Met naaimachine en schaar gingen tien inwoners aan de slag. Ook de banners van MMNatuurlijk werden verknipt met als resultaat leuke tassen.
Wil je dit ook? In februari komt een herkansing. Volg de agenda van de Buren.

Op zaterdag 9 december en 13 januari gaan we boompjes trekken  op het Maarnse Heitje, (Buurtsteeg)

Meer informatie in de activiteitenagenda

foto Jan Katsman

Op 10 maart gaat vogelaar Aat Schaftenaar met ons naar het Leersumse Veld. We gaan op zoek naar do.a. de klapekster, raaf en roodborsttapuit.

Meer informatie in de activiteitenagenda

Heb jij jouw regenpijpen niet afgekoppeld, dan stroomt waarschijnlijk het regenwater van je dak rechtstreeks naar de ZEE.   

Lees meer in de Activiteitenkalender

AANMELDEN: UITERLIJK ZONDAG 12 NOVEMBER 2023

Het MMN-bestuur heeft samen met VBMM een zienswijze ingediend bij de gemeente Woudenberg over het ontwerp bestemmingsplan Henschotermeer.
Met dit bestemmingsplan zou het mogelijk worden om nieuwe recreatieve voorzieningen toe te voegen en bestaande voorzieningen uit te breiden.

Naar aanleiding van vragen van enkele leden het onderstaande ter informatie.

Het MMN-bestuur vindt dat er nu onvoldoende informatie beschikbaar is om namens MMN een goed onderbouwde reactie te geven op de plannen voor de vierde aanvliegroute voor Schiphol. Mede omdat het kabinet demissionair is en het niet duidelijk is welke status de plannen nu hebben of krijgen.
Neemt niet weg dat het bestuur zorgen heeft en het nauwlettend volgt.

MMN zal via de nieuwsbrief en facebook informatie en acties rond dit onderwerp actief verspreiden. Leden die actief willen meedenken over dit onderwerp zijn uiteraard welkom.
Bestuur MMN