Naar aanleiding van vragen van enkele leden het onderstaande ter informatie.

Het MMN-bestuur vindt dat er nu onvoldoende informatie beschikbaar is om namens MMN een goed onderbouwde reactie te geven op de plannen voor de vierde aanvliegroute voor Schiphol. Mede omdat het kabinet demissionair is en het niet duidelijk is welke status de plannen nu hebben of krijgen.
Neemt niet weg dat het bestuur zorgen heeft en het nauwlettend volgt.

MMN zal via de nieuwsbrief en facebook informatie en acties rond dit onderwerp actief verspreiden. Leden die actief willen meedenken over dit onderwerp zijn uiteraard welkom.
Bestuur MMN