Op dinsdag 23 april is de algemene jaarvergadering van Maarn Maarsbergen Natuurlijk. Je hebt dan ook de primeur van de nieuwe MMN-website en we brengen enkele markante bomen van Maarn en Maarsbergen in beeld.

Zie voor  meer informatie de activiteitenagenda