Omdat dit jaar de schaapsherder pas in november naar de Koeheuvels kwam met een wel hele grote kudde, hebben we besloten de activiteit te verschuiven naar het voorjaar. We hopen dan op goed picknick weer.

Wanneer: voorjaar 2017
Tijd: 12.30-13.30 uur
Leeftijd: vanaf 6 jaar, of met ouder(s)/begeleider
Locatie: Koeheuvels
Aanmelden:  
Meenemen:  
Inlichtingen:  
Kosten: