Op 13 maart jl. overleed Gerard Gonggrijp. Hij heeft zich als geoloog jarenlang ingezet om de geologische waarden en verschijningsvormen van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei zichtbaar te maken en erkend te krijgen.

Ook heeft hij zich jarenlang beijverd om de stenen, die in de loop van tientallen jaren uit de zanderij naar boven kwamen en gedeeltelijk elders werden opgeslagen, een permanente plaats te geven. Samen met Maarten van Vliet wist hij te bereiken dat er met deze stenen door de Provincie in de zanderij een zwerfsteneneiland werd ingericht en tot het derde aardkundige monument in de Provincie werd uitgeroepen. Daarnaast heeft hij zich als bestuurslid van de Stichting Aarendal voor het behoud van het boerderijtje en zijn omgeving ingezet.