De Landelijke Natuurwerkdag - een initiatief van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, de Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie (JNM), de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en IVN, Vereniging voor Natuur- en milieueducatie - was dit jaar op 2 november.

De natuurwerkdag in onze provincie werd georganiseerd door Landschapsbeheer Utrecht en was een groot succes. Het weer was prachtig en de stemming opperbest. Het herstel van de oude eikenlaan was door de grote opkomst van vrijwilligers dan ook snel geklaard, waardoor er 's middags nog ruimschoots tijd was voor een interessante excursie over het landgoed. Het was voor MMN tevens de eerste dag "werken in het landschap" van het seizoen.