Onze vereniging had in het verleden al regelmatig overleg met de wethouder Ruimtelijke Ordening, de heer de Bruin. Inmiddels is dit voortgezet met zijn opvolger de heer Cremer.

Naast onderwerpen van de cultuurhistorische commissie komen daarbij agendapunten aan de orde, zoals bestemmingsplannen, streekplan, realisatie werkzaamheden van de landschapcoördinator, de Lokale agenda 21 (inclusief zwerfvuilacties), het herstel van de twee in beheer bij de gemeente zijnde fietspaden, herstel van het oude kerkenpad de Droststeeg etc. Hebt u onderwerpen die aan dit rijtje ontbreken en u na aan het hart liggen, laat het ons weten!