De vereniging wordt ondersteund door ongeveer vijfhonderd leden. Daarvan houden vijftien zich intensief bezig met werk in het bestuur en werkgroepen. Dat wil zeggen dat slechts drie procent van de leden actief is.

Wij vinden dat een veel te laag percentage. Wij hebben het vermoeden dat veel deskundigheid op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie niet benut wordt. Kom ons versterken, zodat wij de activiteiten kunnen uitbreiden en het werk op de schouders van de actieven kan worden verlicht. Laat uw belangstelling weten bij Wim Arendsen of bij Geert Kappe.