Het gaat er steeds meer op lijken dat de herindeling van de gemeenten op de Heuvelrug een feit wordt. Dat is voor ons reden geweest contact te zoeken met zusterverenigingen in Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen.

Al snel kwamen wij tot de conclusie dat een gezamenlijk optreden in de richting van het nieuw te vormen College van Burgemeester en Wethouders gewenst is. De gedachten gaan uit naar een federatie, met behoud van de eigen identiteiten van de deelnemende verenigingen. Te zijner tijd zullen wij de statuten van de Federatie aan de leden voorleggen.