Bij de jaarlijkse uitreiking van de natuur-en milieuprijs bleek dat de activiteiten van onze vereniging ook in de provincie Utrecht gewaardeerd worden. Deze prijs is ingesteld door het 'IVN Consulentschap Utrecht' en de 'Natuur en Milieufederatie Utrecht'.

De 'Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk' kreeg de eerste eervolle vermelding. De jury motiveert in haar rapport de keuze als volgt: 'MMN is al zo lang bezig maar is ook zo divers'. Bovendien hebben zij geconstateerd dat wij een grote aanhang hebben en naast traditionele activiteiten ook verrassend nieuwe acties ondernemen, zoals een schoonmaakactie samen met een voetbalvereniging. De eerste prijs is gegaan naar de werkgroep boomfeestdag IJsselstein. Met zo'n 400 kinderen heeft deze werkgroep een wilgenlabyrint geplant, waaraan de planters maar ook vele anderen nog lang plezier kunnen beleven.