Bij de Kolken naast de spoorwegovergang Maarsbergen leeft de zeldzame en bedreigde amfibie: de kamsalamander. De werkgroep de Kolken zet zich al vanaf 1982 in voor een goede leefomgeving, biotoop, voor de kamsalamander bij de Kolken.

kamsalamander1De ontstaansgeschiedenis van MMN begint bij de werkgroep de Kolken. In de Kolken leeft de prachtige kamsalamander ook wel modderkoning geheten. De naam van ons ledenblad!

Jarenlang heeft MMN deze Kolken onderhouden. Inmiddels alweer een flink aantal jaren stuurt de gemeente de uitvoering van het onderhoud aan. Regelmatig maken leden zich zorgen over het onderhoud van deze poelen en worden er vragen gesteld aan de desbetreffende ecoloog van de gemeente.

De Kolk in Maarsbergen is een gebied waar o.a. de kamsalamander voorkomt is. De kamsalamander is een bedreigd diersoort en een werkgroep heeft zich jarenlang ingezet om De Kolk  te onderhouden. Het bestuur van MMN heeft enkele jaren geleden aan de gemeente gevraagd een beheerplan op te stellen en het onderhoud uit te voeren, omdat de kolken op gemeentelijke grondgebied liggen. Het verenigingsblad van MMN is vernoemd naar deze kamsalamander: de Modderkoning.

Verder met De Kolk

We hebben in het vorige artikel (Het ontstaan van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk) kunnen lezen dat de vereniging is ontstaan uit de werkgroep De Kolk. Na de eerder beschreven schoonmaakacties moet er nog veel gebeuren.

Het beheersplan dat inmiddels grotendeels is uitgevoerd begint zijn vruchten af te werpen. Er is een betere toetreding van zonlicht ontstaan