Het beheersplan dat inmiddels grotendeels is uitgevoerd begint zijn vruchten af te werpen. Er is een betere toetreding van zonlicht ontstaan

en de begroeiing rondom is op sommige plaatsen, vooral daar waar veel brandnetels groeien, het afgelopen jaar zelfs twee keer gemaaid om de gewenste verschraling te bewerkstelligen en daardoor een soortenrijkere en meer natuurlijke vegetatie te doen ontstaan. Het ligt er allemaal zo goed bij dat de werkgroep heeft besloten om in dit seizoen verder geen werkzaamheden uit te voeren.