Wij vinden dat de laatste tijd veel kapvergunningen worden verleend. Zo ook voor een aantal bomen bij een van de nieuwe woningen aan de Bakkersweg.

Daartegen heeft de vereniging bezwaar gemaakt, hoewel mosterd na de maaltijd, want de bomen zijn inmiddels al gekapt. Er is wel een herplantplicht opgelegd, maar het beeld langs de Bakkersweg is verstoord. Het is maar te hopen dat de nog aanwezige beukenrij gespaard blijft. In het bezwaarschrift heeft MMN gepleit voor een betere procedure en duidelijke criteria voor het kapbeleid in de gemeente.