Aan onze leden,

In de Modderkoning van januari 2004 vindt u informatie over de werkdagen in het landschap en over de lezing en excursies die voor de rest van het seizoen nog op het programma staan.

  • De voorzitter praat u bij over de zaken waar het bestuur van de vereniging zich mee bezig houdt: over de voorgenomen woningbouw, over het gemeentelijke kapbeleid, over een van de vier stilste plekjes van Nederland en over de eervolle vermelding die de 'vereniging Maarn- Maarsbergen' ontvangen heeft.
  • De Cultuurhistorische commissie informeert u over het succes van de Open Monumentendag en over haar andere activiteiten.
  • In de rubriek Natuur in eigen Dorp kunt u het trieste lot van een boommarter lezen.
  • Een lid van de werkgroep 'Maarn Maarsbergen Schoon' doet verslag van de onlangs georganiseerde zwerfvuilactie.
  • De consulent van de Natuur- en Milieueducatie doet verslag van de opening van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
  • Voorts treft u een ingezonden brief aan van twee leden van de Jeugdnatuurgroep en de reactie daarop.
  • De activiteiten voor de leden van de Jeugdnatuurgroep staan op de achterkant van deze Modderkoning vermeld.
  • De rest van het jeugdprogramma staat geheel in het teken van bijen en hommels.