De deelname van kinderen aan de activiteiten van de jeugdnatuurgroep is in een vrij korte periode zodanig gedaald dat er mee doorgaan op de oude voet niet reëel is. De werkgroep Kinderen in de natuur heeft dan ook besloten om het programma drastisch te beperken.

De oorzaak van de terugloop is niet bekend omdat slechts enkele ouders op de oproep in de vorige Modderkoning hebben gereageerd. Waarschijnlijk zal het te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen (druk, druk, druk) en met de vrijblijvendheid van de deelname.

De activiteiten voor kinderen waren, mede door de inzet van Jeltje Bijleveld en Annelies Wiersma jarenlang een groot succes. Het bestuur betreurt de huidige ontwikkeling dan ook zeer, en gaat zoeken naar andere mogelijkheden om kinderen bij de natuur te betrekken. Hebt u goede ideeën of suggesties laat die ons dan weten.