In de vorige Modderkoning van mei 2005 hebben wij een oproep gedaan aan de ouders van de kinderen die lid zijn van de jeugdnatuurgroep om te reageren op de teruglopende opkomst van de kinderen bij activiteiten waarvoor wij een externe begeleider hadden uitgenodigd.

Helaas hebben hier slechts enkele ouders gehoor aan gegeven. Voor ons begeleiders is de weinige respons reden om te veronderstellen dat er weinig behoefte meer is aan een natuurclub. Wij gaan er dan ook van uit dat de werkgroep Kinderen in de natuur, na meer dan 10 jaar, geen bestaansgrond meer heeft.

Uiteraard bent u met uw kind(eren) van harte welkom op de excursies die de commissie Lezingen & Excursies organiseert.

Met vriendelijke groeten.
Jeltje Bijleveld
Annelies Wiersma