Beste leden,

De eerste Modderkoning van het seizoen 2005/2006 is uit. In deze Modderkoning wordt u uitvoerig geïnformeerd over de Open Monumentendag op 10 september a.s.

  • De commissie Lezingen & Excursies presenteert haar jaarprogramma, dat dit seizoen twee thema's heeft. Na de uitgestelde excursie aan de eendenkooi van Breukelerveen begint het programma met het actuele thema' Laat het donker donker' dat ook weer uit twee onderdelen bestaat: een lezing en een excursie. Vanaf november staat het thema 'Eem en Gelderse Vallei' op de agenda.
  • In de rubriek 'Natuur in eigen dorp' leest u over de plant Gewoon duizendblad.
  • Het bestuur en de begeleiders van de werkgroep 'Kinderen in de Natuur' delen u mee waarom zij besloten hebben de activiteiten voor de kinderen, op één project na, te beëindigen.
  • Aangehecht vindt u twee bijlagen: van de Utrechtse Natuur en Milieufederatie over de campagne 'Laat het donker donker' en van de werkgroep paddentrek.