Langs de Driebergseweg ten zuiden van De Zanderij zijn permanente schermen aangebracht voor de paddentrek. De padden en eventueel kikkers en hagedissen komen uit het bos van het Utrechts Landschap en zetten hun eieren af in de plassen van De Zanderij.

Het gaat om aantallen van vier tot zesduizend. De padden vallen in emmers die achter de schermen zijn geplaatst en worden door leden van onze vereniging overgezet naar de overkant van de inmiddels geasfalteerde Driebergseweg. De trek begint meestal in maart afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. In de loop van het jaar komen de diertjes weer terug. Hier en daar zijn dan openingen gemaakt in het scherm, zodat zij weer het bos in kunnen trekken.

De aanleg van het scherm was mogelijk doordat de Provincie en de Gemeente ieder de helft van de kosten van ca. € 13.000 hebben betaald. Soms is het moeilijk om voldoende vrijwilligers te krijgen voor het overzetten. Dus wie zich geroepen voelt om mee te doen, kan zich aanmelden bij Peter van der Velpen, tel. 442342. Het is wel even wennen aan het scherm langs het fietspad, maar weldra zal het worden opgenomen in de begroeiïng.