MMN heeft er bij het Beheerorgaan van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor gepleit om geen nieuw pad aan te leggen door de Kaapse Bossen maar gebruik te maken van de bestaande Maarnse Grindweg, waardoor natuur en milieu worden gediend.