Veel leden stellen het op prijs als ze per e-mail kort vóór een activiteit daar nog eens op worden geattendeerd. Onze ervaring is dat een bericht in hun mailbox een goede herinnering voor hen is en kan stimuleren om aan de activiteit deel te nemen. Bovendien kunnen zij op die manier ook snel op de hoogte worden gesteld van andere actuele onderwerpen.

Wilt u ook extra geïnformeerd worden en heeft u een e-mail adres dat nog niet bij het secretariaat bekend is, geef dat dan door. Uiteraard kunt u ook uw vragen en opmerkingen op deze wijze kwijt.