Plannen van het Recreatieschap en de Grondbank om de plas in De Zanderij vol te storten met licht verontreinigde grond hebben mede door de inzet van MMN en de bewoners aan de Bergweg al zo veel weerstand opgeroepen dat de gemeente heeft besloten tot een nieuwe, grondige opzet met inspraak van betrokkenen. Ook hier blijft het bestuur op het vinkentouw zitten.