De gemeente heeft voor een gebiedje ten oosten van Maarsbergen een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd waardoor het mogelijk wordt om daar op een agrarisch perceel drie woningen te realiseren. De mogelijkheid voor deze woningen wordt gegeven in het kader van de zogenaamde rood-voor-rood regeling omdat tegelijkertijd, iets verderop, agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

MMN heeft over dit ontwerp bestemmingsplan een zienswijze ingediend waarin MMN vragen stelt over de toepassing van de genoemde rood-voor-rood regeling, meer aandacht vraagt voor de leefomgeving van de in de buurt aanwezige dassenclan en pleit voor aanvullende regels voor duurzaam bouwen en duurzame tuininrichting.

Zie de volgende link voor de volledige zienswijze: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan bij Haarweg Maarsbergen
Voor vragen of toelichting: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op initiatief van een aantal leden hebben Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) bij de gemeente aandacht gevraagd voor:
- Het snelheidsregime op de provinciale N-wegen;
- De bereikbaarheid van Maarn en Maarsbergen met het openbaar vervoer.

Zie de volgende link voor de brief die MMN en VBMM hierover hebben geschreven: Brief snelheid N-wegen en OV
Voor vragen of toelichting: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het MMN-bestuur heeft samen met VBMM een zienswijze ingediend bij de gemeente Woudenberg over het ontwerp bestemmingsplan Henschotermeer.
Met dit bestemmingsplan zou het mogelijk worden om nieuwe recreatieve voorzieningen toe te voegen en bestaande voorzieningen uit te breiden.

De gemeente Woudenberg heeft een ontwerp bestemmingsplan opgesteld waardoor het mogelijk wordt om het YMCA-kampeercentrum te verplaatsen van Leusden naar het bosgebied ten westen van het Henschotermeer. Het terrein in Leusden wordt teruggeven aan de natuur. Dit zou natuurwinst op moeten leveren.
Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) hebben samen een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan ingediend.
MMN en VBMM zijn niet overtuigd van de positieve balans voor de natuur en vinden ook dat dit niet opweegt tegen de extra belasting op een gebied waar al een hoge recreatiedruk aanwezig is.
Zie voor de volledige zienswijze: MMM_VBMM zienswijze YMCA 16-01-2023

In oktober en november heeft het plan voor restauratie van het rijksmonument ”De Grote Bloemheuvel” (voormalige boerderij annex stationskoffiehuis) en de vestiging van een woonzorg-gebouw in het dorpshart van Maarsbergen, 6 weken formeel ter inzage gelegen. Daarop is door het MMN-bestuur een zienswijze naar de gemeente gestuurd.

Het monument De Grote Bloemheuvel is het oudste pand in de dorpskern van Maarsbergen. Het pand heeft, op initiatief van de Cultuurhistorische Commissie van de Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk, in 2002 de status van Rijksmonument gekregen.

"Het gebouw verkeert in een deplorabele toestand "(MMN Cultuur Historische Commissie, 2022).