In oktober en november heeft het plan voor restauratie van het rijksmonument ”De Grote Bloemheuvel” (voormalige boerderij annex stationskoffiehuis) en de vestiging van een woonzorg-gebouw in het dorpshart van Maarsbergen, 6 weken formeel ter inzage gelegen. Daarop is door het MMN-bestuur een zienswijze naar de gemeente gestuurd.

In die zienswijze wordt aangegeven dat MMN blij is met het plan om “De Grote Bloemheuvel” te restaureren. Ook is het een goed initiatief om, in plaats van een hotel, een woonzorg-voorziening te vestigen op het terrein naast het rijksmonument. In de zienswijze worden echter ook bedenkingen geuit bij de nogal forse omvang van het woonzorg-gebouw ten opzichte van het te restaureren stationskoffiehuis, de dorpskerk en het gewenste kleinschalige karakter van het Maarsbergse dorpshart (het woonzorg-gebouw zou een maatje kleiner mogen). Tevens wordt in de zienswijze een vraagteken gezet bij het laten vallen van de in het huidige bestemmingsplan opgenomen kleinschalige horeca-functie in De Grote Bloemheuvel.
Zie voor de volledige tekst van de zienswijze: Zienswijze Grote Bloemheuvel