Het onderwerp blijft de gemoederen voorlopig bezighouden. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe zij de tunnelbak moet uitvoeren en bovendien verschijnen er weer berichten in de pers over toch een Hogesnelheidstrein met omleiding langs de zuidkant van Maarn.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen onder andere vanwege eventuele gevolgen voor de waterstand in de kolken, de toekomst van de in de omgeving aanwezige unieke bomen en de langdurige overlast vooral voor de bewoners.