Het zal de oplettende inwoner niet ontgaan zijn, een groot deel van de voormalige camping en mogelijk toekomstig bedrijventerrein in Maarsbergen is reeds gekapt. MMN heeft een voorlopige voorziening aangevraagd in combinatie met een beroep bij de Raad van State.

Deze stukken liggen ten grondslag aan het standpunt van MMN dat overigens samenwerkt met de NMU en de Dassenwerkgroep