Deze excursie leidt ons naar de plassen op het Leersumse Veld. Deze plassen zijn ontstaan door ontvening en worden gevoed door regenwater en kwelwater. Het gebied is zeer belangrijk als vogelbroedgebied. Ook dieren als heikikkers, ringslangen en hagedissen komen er voor. Jan de Groot kent het gebied op zijn duimpje en zal ons veel interessante dingen laten zien en erover vertellen. We verwachten een mooie en leerzame wandeling

Op maandag 30 september waren ruim 20 kinderen te gast bij de heer van Notten van het Landgoed Huis te Maarn. Wessel en Ruben doen daar verslag van:

Wij, Wessel en Ruben, gaan al een paar jaar mee met excursies.

Ook tijdens de wintermaanden gaan vrijwilligers van de vereniging 'Maarn-Maarsbergen Natuurlijk' werken in de natuur. Vorig jaar hebben wij een hakhoutwal gedeeltelijk afgezaagd. We hopen het karwei nu af te maken. Het gebied van de Dwarsweg is nog rijk aan de originele ontginningswallen die vanaf de ontginning driehonderd vijftig jaar geleden gemaakt zijn. Zo werken wij in feite aan een zeer oud gebruik van het oogsten van het hakhout en houden daarmee een oud gebruik in stand. De natuur en historie profiteren van het onderhoud van hakhoutwallen. U bent van harte welkom! Gereedschap en werkhandschoenen zijn aanwezig. En er is ook altijd koffie met ... ? Werken in onze fraaie leefomgeving is gezond en nuttig dus ......!

Het aantal poelen in het landelijk gebied is in de vorige eeuw sterk terug gelopen. In de jaren tachtig kwam men tot het besef dat daarmee ook het leefgebied van allerlei planten en dieren verdwenen was. Met name het verlies aan voortplantingsplaatsen voor amfibieën was het sein tot herstel en aanleg van poelen. Intussen zijn er in Nederland vele honderden nieuwe poelen aangelegd: grote poelen, kleine poelen, diepe poelen, ondiepe poelen, goede poelen en verkeerde poelen. Poelen vergroten de diversiteit in het landschap, ze bieden meer planten en dieren een kans om te overleven.

Hallo kinderen,

Op donderdag 23 januari hebben we weer een project samen met de bibliotheek. Dit jaar is het onderwerp 'Dassen'. Dit onderwerp sluit aan bij het project 'Van luchtkasteel tot dassenburcht', dat sommigen van jullie in oktober en november met lessen op school en een buitengebeuren op landgoed Maarsbergen hebben gedaan.

Op donderdagavond 20 juni 2002 - in plaats van zoals eerder aangekondigd vrijdagavond 21 juni - zal er een zomeravondwandeling worden gelopen. De wandeling voert ons langs de heide aan de Buurtsteeg met de Grafheuvels en de recent aangelegde poel en schapenwasplaats. We zien veel wallen en greppels langs de randen van de Heuvelrug en de Vallei en oude sporen van bewoning. Het is dus een wandeling met natuur en cultuurhistorie! Omdat er de laatste tijd veel is gedaan aan herstel van diverse landschapselementen vonden wij het de moeite waard om voor dit gebied te kiezen.

Datum: Donderdagavond 20 juni, om 19.00 uur bij de parkeerplaats bij de sportvelden aan de Buurtsteeg verzamelen

Op zaterdag 25 mei 2002 is er weer een vaarexcursie in de Molenpolder. Vorig jaar was er zo’n grote belangstelling voor dat mensen op een wachtlijst moesten worden geplaatst. Zij zijn nu benaderd om dit jaar deel te nemen.

Meer informatie: Jeltje Bijleveld, tel 0343-442203, indien niet aanwezig gaarne inspreken op de voice-mail.
Datum: Zaterdagmorgen 25 mei
Kosten: € 2.25
Vertrek: 9.00 uur vanaf dorpshuis "de Twee Marken". De vaartocht begint om 10.00 uur en duurt 1½ uur
Vervoer: We rijden zoveel mogelijk met elkaar mee. De reiskosten worden onderling verrekend.
Aanmelden: Jeltje Bijleveld, tel 0343-442203

Wandel over de toppen van de Heuvelrug of fiets een rondje om de Berg
Op zaterdag 18 mei 2002 is er een open dag in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (in oprichting). Alle (zestien) Nationale Parken in Nederland organiseren op zaterdag 18 mei een open dag. Vanuit de bezoekers- of informatiecentra vinden in de meeste parken verschillende activiteiten plaats, die het de bezoekers mogelijk maken om te genieten van wat de mooiste stukken natuur te bieden hebben. Hiermee willen de nationale parken de bezoekers kennis laten maken met het stelstel van de nationale parken, die de visitekaartjes vormen van de Nederlandse natuur. Voor wat betreft ons Nationaal Park zijn er prachtige wandelroutes en fietsroutes uitgezet.

Er zijn vier startpunten te weten: de Veldschuur in Leersum, de Bergschuur in Amerongen, Landgoed Zonheuvel (SBI, Amersfoortseweg) en Kwintelooijen, waar kinderen de natuurontdekkingstocht de "Groene Glooier" kunnen beleven. Connexxion biedt op deze open dag gratis vervoer met de Bosbus aan.

"Op zoek naar weidevogels"
(met Willemijn Cappetti en Kees van Lambalgen)

Op zaterdag 23 maart 2002 werd een bezoek gebracht aan de Eempolder bij Nijkerk. De opkomst was goed. Negentien enthousiaste mensen togen om een uur of negen - bij mooi weer - richting Arkemheen. De auto’s werden geparkeerd nabij het stoomgemaal "Hertog Rijnout", dat tevens bezoekerscentrum is. Willemijn wist ons bij aankomst al snel te attenderen op de smeerwortel, de kleine veldkers, die steeds meer voorkomt, en op andere planten en bloemen, die door het vroege voorjaar, zich al lieten zien, zoals de paardebloem, de dovenetel, het madeliefje, de lisdodde en de zuring. En ongetwijfeld zal zij nog veel meer hebben gezien.