Zaterdag 31 januari organiseert MMN de jaarlijkse wintervogelexcursie. Dit jaar gaan we weer naar de polder Arkemheen tussen Nijkerk en Bunschoten.

De polder Arkemheen is één van de oudste polders van ons land. Op 28 maart 1356 schonk Hertog Reinald III van Gelre het recht om dijken te bouwen. Het is nu een natuurreservaat met broedplaatsen van vele soorten water- en weidevogels. De polder Arkemheen is onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland (www.arkemheen-eemland.nl). In de winterperiode is de polder Arkemheen een zeer belangrijk rust-, foerageer- en doortrekgebied voor talrijke vogels. In die periode zijn er kleine en wilde zwanen, riet- en kolganzen, smienten, wulpen enzovoort te vinden. Op de aangrenzende randmeren rusten in deze periode duizenden watervogels.

Bij ons laatste bezoek aan dit gebied, op een mooie vorstdag in februari 2006, waren wij hier getuige van duizenden smienten die rustten op de rand van het ijs. Ze vormden een bonte kanten kraag langs het water. Tussen smienten ontwaarden we brilduikers, tafeleenden, kuifeenden, aalscholvers, grauwe ganzen, wilde eenden, nonnetjes, futen, bergeenden, slobeenden, meerkoeten en wintertalingen.

Op het eind van de ochtend vlogen enkele groepen met kleine zwanen (zie foto) recht over ons heen. Erg indrukwekkend, mooie vogels. Achteraf hoorde ik dat er die dag wel 2000 kleine zwanen in de Eempolders aanwezig moeten zijn geweest. Dat is dan meteen zo’n 10% van alle dieren van deze soort op aarde!

Op de Arkervaart nabij de Arkersluis genoten we zeker een half uur lang van een groep van meer dan tien nonnetjes. Daartussen meerdere krakeenden, een dodaars, enkele blauwe reigers, twee grote zilverreigers, wat bergeenden, tafeleenden en wilde eenden. Wie weet wat februari 2009 te bieden heeft. Laten we gaan kijken. Gaat u mee?

Datum: Zaterdag 31 januari 2009
Vertrek: Om 9.00 uur van dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5 te Maarn.
Vandaar rijden we samen naar Nijkerk.
Terug: We zijn rond 13.30 uur, uiterlijk 14.00 uur weer terug in Maarn.
Opmerkingen: Neem koffie, eten, warme kleding en vooral uw verrekijker mee.
Excursieleiding: Jos Rademakers, tel. 06-22447461

 

Lees hier het verslag: Wintervogels kijken