Wintergasten zijn voor vogelaars een bekend begrip. Zij gaan er in de wintermaanden op uit om de duizenden trekvogels (ganzen, steltlopers, eenden zoals de smienten, wintertalingen, kuifeenden etc.),die zich op diverse plaatsen in Nederland ophouden, te bekijken .

Een mooie gelegenheid om de verschillen te leren kennen tussen bijvoorbeeld grauwe ganzen, kolganzen, rietganzen, brandganzen en nijlganzen. Onder leiding van een ervaren vogelaar van MMN gaan we op zoek naar vogels langs de Lek bij Amerongen, Wijk bij Duurstede en Culemborg. Vergeet uw verrekijker niet.

Datum en tijd: Zaterdag 16 januari 2010 9.00 - 13.00 uur
Docent: Een vogelaar van MMN
Cursuskosten: € 7 inclusief rijkosten
Inlichtingen: Pieter Hendriks tel. 0343 – 442459
Opmerkingen: Min. 12, max. 20 personen, verzamelen bij De Twee Marken