Op zaterdag 17 april gaan we wandelen in het Langbroekerwetering gebied om met eigen ogen te aanschouwen waarover de heer Waanders ons in november heeft verteld. Het gebied is al 150 jaar in cultuur en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het Laarzenpad in Overlangbroek leidt ons door een gebied dat gedomineerd wordt door essenhakhout. Dit essenhakhout werd vroeger veel gebruikt als geriefhout. Ook werden er damwanden van gevlochten die werden gebruikt bij het maken van waterkeringen. De dikkere takken werden benut door er stelen voor spaden en bezems van te maken. Vroeger werd het essenhakhout om de drie tot vijf jaar afgezet (afgezaagd). Tegenwoordig, om wat meer natuurwaarde voor dieren aan het gebied te geven, zet men het om de vijf tot negen jaar af.
Tussen de stobben van de essen groeien veel bijzondere mossoorten. Twee van deze soorten zijn spatelmos en touwtjesmos. Veel ringslangen houden zich schuil in deze omgeving: in de composthopen van de aangrenzende tuinen vinden de tuinbezitters heel veel trossen eieren! We kunnen hier ook roofvogels zien. De buizerd, de torenvalk en het steenuiltje voelen zich er goed thuis.
De wandeling is maar kort, slechts 5 km, maar onderweg valt er veel te zien en te vertellen.

Datum: Zaterdag 17 april 2004
Tijd: 9.15 uur tot ca. 11.00 uur.
Start: Parkeerterrein van het dorpshuis 'De Twee Marken', vandaar rijden we gezamenlijk naar het startpunt van de wandeling. Kosten worden onderling verrekend.
Kleding: Laarzen of stevige waterdichte wandelschoenen.
Leiding: Werkgroep 'de Wandelende Tak'
Informatie: Tel. 0343-441625 (Willemijn Cappetti)