Onder leiding van een ervaren vogelaar van MMN gaan we, in samenwerking met Maarn Wijzer,  op zoek naar vogels langs de Lek bij Amerongen, Wijk bij Duurstede en Culemborg. Vergeet uw verrekijker niet.

Wintergasten zijn voor vogelaars een bekend begrip. Zij gaan er in de wintermaanden op uit om de duizenden trekvogels (ganzen, steltlopers, eenden zoals de smienten, wintertalingen, kuifeenden etc.) te bekijken die zich op diverse plaatsen in Nederland ophouden. Een mooie gelegenheid om de verschillen te leren kennen tussen bijvoorbeeld grauwe ganzen, kolganzen, rietganzen, brandganzen en nijlganzen.

Datum en tijd: Zaterdag 15 januari 2011 9.00 - 13.00 uur
Docent: Een vogelaar van MMN
Cursuskosten: € 7 inclusief rijkosten
Inlichtingen: Pieter Hendriks tel. 0343 - 442459
Opmerkingen: Min. 12, max. 20 personen, verzamelen bij De Twee Marken