Klik op het plaatje voor een vergrotingOp zaterdagochtend 12 november van 9 tot 12.30 uur zal een aantal vrijwilligers, leden van Maarn Maarsbergen Natuurlijk, weer aan de slag gaan met het knotten van wilgen. De locatie is bij Griftdijk 1 in Maarsbergen, zie ook bijgaand kaartje. Het betreft de rij knotwilgen voorbij de 1e boerderij, van de Griftdijk, zie de rode pijl op het kaartje.

Lees hier het verslag: Werken in het Landschap

Op deze plek was de werkgroep Werken in het landschap 4 jaar geleden ook aan het werk. Zoals u weet moeten wilgen om de 4 jaar geknot worden.

Achtergrond. De werkgroep Werken in het landschap van Maarn Maarsbergen Natuurlijk knot 2-3 per jaar in het winterseizoen elzen en wilgen, die groeien op terreinen van particuliere (groot-)grondbezitters. Knotelzen en -wilgen werden vroeger als afscheiding tussen twee weilanden aangeplant. Het knotten van wilgen en andere bomen, is van oudsher een ideale methode om aan gebruikshout (rijshout) te komen, zoals gereedschapsstelen, hekwerken, stookhout en oeverbeschoeiingen. Tegenwoordig heeft gebruikshout echter plaats gemaakt voor goedkopere alternatieven. Toch zijn er nog verschillende redenen, waarom het goed is om knotbomen te planten en te verzorgen. Een knotwilg is een gewone wilg (schietwilg of kraakwilg), die op een bepaalde hoogte is afgezaagd. De boom zal weer uitlopen en mooie rechte staken handzaam hout vormen. Door deze takken regelmatig af te zagen, ontstaat wondweefsel dat uiteindelijk een indrukwekkende knoest vormt. Hierop groeien steeds weer nieuwe uitlopers. Meestal wordt de boom om de drie jaar geknot. Een knotwilg kan zo 100 jaar meegaan. Vindt er geen onderhoud meer plaats, dan zal de knotwilg na zo'n 15 jaar topzwaar worden en uiteindelijk omwaaien of uit elkaar scheuren.

Naast het economische nut van de knotwilg, levert de boom ook andere waarden op:

  • Landschappelijke waarde: beschutting geven aan vee, beschaduwen van sloten en afwisseling brengen in een monotone grasvlakte.
  • Recreatieve waarde: fietsen en wandelen gecombineerd met knotten, maar ook de vrijwilligers die zich dagenlang inzetten voor het onderhoud van de knotbomen.
  • Diversiteit in de natuur: het plateau biedt plaats aan verschillende planten, mossen en paddestoelen. Sommige soorten zijn vooral te vinden in de knotbomen. De ontstane holten bieden onderdak aan allerlei dieren en vogels (broeden, schuilen).
  • Bloeiende wilgen bieden voeding aan heel veel verschillende insecten. Vooral hommels zijn goede klanten, evenals mieren, vlinders en het wilgslakje.
  • En natuurlijk de instandhouding van ons fraaie cultuurlandschap, waar de knotwilg in deze regio het beeld bepaalt in het landschap.
  • Als u een bijdrage wilt leveren aan het in stand houden van de knotwilgen, geef u dan op voor het knotten op zaterdag 12 november. Als u zorgt voor goede schoenen, warme kleding en vooral voor een goed humeur, zorgen wij voor trapjes, zagen, kniptangen, handschoenen en koffie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees van Lambalgen of Michiel Keizer.

Lees hier het verslag: Werken in het Landschap