De heer J.J.H.G.D. Karelse houdt voor leden van MMN en voor leden van de bibliotheek Maarn-Maarsbergen een lezing over het onderwerp 'Eendenkooi en Kooibedrijf'. Aan de hand van een diaserie zal hij ons tonen en vertellen hoe een eendenkooi eruit ziet en hoe het kooibedrijf werkt. Uit welke onderdelen een eendenkooi is opgebouwd en welke aspecten bij de uitoefening van het kooibedrijf belangrijk zijn.

We krijgen antwoorden op vragen als: hoe werkt een vangpijp en wat is de rol van het smeulende turfje, het kooikerhondje, de staleenden en dergelijke.
Vervolgens neemt hij ons mee op een rondtour langs de verschillende Nederlandse eendenkooien. Hierbij ligt de nadruk op de verschillende kooitypen. Verschillen die vooral regionaal bepaald zijn. Uiteraard is daarbij aandacht voor de eendenkooi Breukelerveen die we in het voorjaar van 2005 gaan bezoeken.
Ook de historie, het ontstaan en de verspreiding van de eendenkooien komen in de lezing aan bod. Tevens zullen enkele dia's worden getoond van eendenkooien uit Engeland, Duitsland, België en Denemarken.
De heer Désiré Karelse is reeds 25 jaar bezig met een onderzoek naar eendenkooien en het kooibedrijf in Nederland en is inmiddels ook buiten de landsgrenzen actief. Hij heeft hierover al verschillende publicaties op zijn naam staan. Tevens is hij voorzitter van de Eendenkooi Stichting. Hij is werkzaam bij de Directie Regionale Zaken van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Datum: 18 november 2004
Tijd: 20.00 uur
Plaats: bibliotheek in het dorpshuis 'de Twee Marken'
Kosten: € 1.50 voor leden en € 3,- voor niet-leden
Informatie: Annelies Wiersma tel.: 0343-441475