Onder voorbehoud zal onze dorpsgenoot de heer P. van Haren ons vertellen over valken en haviken. Deze vogels worden ingezet in het kader van de ecologische bestrijding die in de landbouw en op sportterreinen soms noodzakelijk kan zijn omdat gewasbeschermingsmiddelen niet toereikend zijn of niet meer gebruikt mogen worden vanwege scherpere milieuwetgeving. De haviken en valken bejagen of verjagen dieren zoals kraaien en konijnen die schade toebrengen aan gewassen of grasmatten. Konijnen graven holen en kraaien eten nuttige insecten op. Peter van Haren brengt zijn slechtvalk en havik mee.