De laatste jaren is de buitenverlichting sterk toegenomen: de 24-uurs-economie, de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid vragen om steeds meer licht. Maar al dat licht heeft ook negatieve kanten: het meest opvallend is dat er vanuit steden langzamerhand geen sterren meer te zien zijn. Bekend is ook dat de natuur steeds meer te lijden heeft onder de toename van de verlichting. Maar dat er ook gezondheidsrisico’s voor de mens verbonden zijn aan te veel verlichting, weet nog bijna niemand.
Op deze zaken en op de omvang en verspreiding van verlichting gaat spreker nader in. Hij bekijkt verder het onderzoek dat het laatste jaar gedaan is in Nederland naar de beleving van duisternis en verlichting. Ten slotte zullen ook de praktische mogelijkheden aan bod komen om op een zodanige manier met verlichting om te gaan dat de omgeving daar zo min mogelijk hinder van ondervindt.
Wim Schmidt is opgeleid als psycholoog en sterrenkundige, en heeft op zijn 50ste een wending aan zijn leven gegeven door iets heel nieuws te beginnen. Hij heeft een bedrijf opgericht dat adviezen geeft aan overheden om lichthinder te beperken en doet ook onderzoek hiernaar. Daarnaast is Wim Schmidt oprichter en voorzitter van het Platform Lichthinder.

Datum: 27 oktober 2005
Tijd: 20:00 uur
Start: Dorpshuis 'De Twee Marken'
Kosten: € 1,50 voor leden en € 3,00 voor niet-leden