Het aantal poelen in het landelijk gebied is in de vorige eeuw sterk terug gelopen. In de jaren tachtig kwam men tot het besef dat daarmee ook het leefgebied van allerlei planten en dieren verdwenen was. Met name het verlies aan voortplantingsplaatsen voor amfibieën was het sein tot herstel en aanleg van poelen. Intussen zijn er in Nederland vele honderden nieuwe poelen aangelegd: grote poelen, kleine poelen, diepe poelen, ondiepe poelen, goede poelen en verkeerde poelen. Poelen vergroten de diversiteit in het landschap, ze bieden meer planten en dieren een kans om te overleven. Uitgaande van de eerste schep in de grond voor een nieuwe poel zal getoond en verteld worden welke plantensoorten langs de oever en in het water gaan groeien, welke planten wanneer verschijnen en welke weer verdwijnen. Bij de diersoorten zal de nadruk liggen op libellen en amfibieën maar ook op vissen, waterkevers, sprinkhanen en dagvlinders. Er zal verteld worden wanneer ze waar verschijnen of verdwijnen en waarom dat gebeurt. Met andere worden, de ecologie van een beginnende poel tot vergevorderde poel zal uit de doeken gedaan worden.
De lezing wordt verzorgd door Theo de Jong (ecoloog). Theo de Jong heeft een eigen onderzoeksbureau (Bureau Viridis) en is als ecoloog part-time verbonden aan de provincie Utrecht.

Datum: Donderdag 23 januari 2003
Plaats: Dorpshuis 'De Twee Marken' aan het Tromplein
Tijd: 20.00 uur
Informatie: tel. 0343-441475
Kosten: € 1.50 voor leden en € 3,- voor niet leden