De spoorweg van Utrecht naar Arnhem is in de periode 1834-1845 dwars door het toenmalige dorp Maarn aangelegd. Daardoor is er sindsdien sprake van Maarn-Noord en Maarn-Zuid. Deze tweedeling werd nog eens versterkt door de aanleg van de A12 in de periode 1941-1949. Maar als men nu die spoorlijn en snelweg eens even weg denkt, hoe zag Maarn er dan vóór die tijd uit?

Op de gemeentekaart van 1867 op de volgende bladzijde zien we de Ted Visserweg, hier nog onder de naam ‘Nieuwe weg’, doorsneden door de spoorlijn. De weg kwam uit bij het nu nog bestaande Huize Plattenberg. Hier stond eeuwen geleden midden op de Maarnse Eng het Rechthuis van Maarn. De bebouwing van Maarn bestond toen voornamelijk uit het rijtje hoeven in het zwart omkaderde gebied. De bij deze boerderijtjes behorende landerijen op de Maarnse Eng strekten zich in zuidwestelijke richting uit.

De laatste jaren hebben wij, gedreven door nieuwsgierigheid, onderzocht of er nog iets van dit agrarische Maarnse verleden terug te vinden is. We zijn hierbij uitgegaan van een oude kaart van Maarn uit 1751. Deze kaart is destijds gemaakt in opdracht van het Domkapittel in Utrecht en geeft een zeer gedetailleerd beeld van het landschap. De kaart bestaat uit meerdere onderdelen. Er is een overzichtskaart die het hele grondgebied van Maarn laat zien en verder zijn er drie detailkaarten waarop alle wegen, percelen, hoeven en zelfs hooibergen zijn ingetekend. In een uitgebreide beschrijving wordt van ieder perceel eigendom, gebruik en grootte aangegeven.

De detailkaart van de Maarnse Eng hebben we gebruikt voor nader onderzoek en verkenningen in het veld en we maken u graag deelgenoot van wat we gevonden hebben. We nodigen u van harte uit voor een lezing en een excursie over dit onderwerp. Wandelen door Maarn zal daarna nooit meer hetzelfde zijn!

Lezing over de Maarnse Eng

De lezing bestaat uit twee onderdelen. We beginnen met een korte inleiding over de kaart uit 1751. Door wie en met welk doel werd de kaart uit 1751 gemaakt? Hoe moet je zo’n kaart lezen? Wat kun je aan een dergelijke kaart allemaal zien? In het tweede onderdeel van de lezing gaan we gedetailleerd in op de Maarnse Eng. Waar lag dit agrarische gebied vóór het verstopt werd onder bos en bebouwing? En hoe zag het er uit?

Datum en tijd: Donderdag 25 april 2013 om 20.00 uur
Plaats: Dorpshuis De Twee Marken te Maarn
Kosten: U kunt een vrijwillige bijdrage geven

Excursie over de Maarnse Eng

Tijdens de excursie maakt u kennis met de Maarnse Eng. De wandeling voert langs een aantal punten waar het agrarisch verleden nog duidelijk zichtbaar is en toont wat er van oude percelen, wegen en wallen nog terug te vinden is. De wandeling duurt ongeveer anderhalf à twee uur.

Datum en tijd: Zaterdag 27 april 2012 om 10.30 uur
Verzamelen: Dorpshuis De Twee Marken te Maarn
Kosten: Geen

door: Cees van Lambalgen en Gijs van Roekel