Aanmeldingsformulier nieuw lid

 

Maarn Maarsbergen Natuurlijk wil graag zoveel mogelijk inwoners bij haar werk en activiteiten betrekken. Voor en door onze leden kunnen wij als vereniging groeien en bloeien!
Ook U bent van harte welkom als lid van MMN; u kunt zich via onderstaand AANMELDFORMULIER aanmelden.
Het lidmaatschap houdt in:

  • U betaalt slechts 10 euro per gezin per jaar
  • 3x per jaar ontvangt u de Modderkoning (papieren of digitale versie), ons leden blad vol info over natuur en cultuurhistorie
  • ongeveer 12x per jaar ontvangt u een nieuwsbrief, indien uw emailadres bij MMNatuurlijk bekend is. ( ook wanneer u de Modderkoning op papier wenst te ontvangen ) 
  • Deelname aan de  meeste activiteiten is voor leden gratis of tegen gereduceerd bedrag

U ondersteunt de doelstellingen en het werk van de verschillende werkgroepen van MMN!

U kunt aangeven of u De Modderkoning digitaal via de email wilt ontvangen, of dat u het papieren exemplaar wilt ontvangen.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij de aanmelding voor het lidmaatschap tevens een machtiging voor automatische incasso af te geven. U opent de machting via de link 

Powered by BreezingForms