Inmiddels is door de Cultuurhistorische commissie, samen met mevrouw van der Goes-Petter de status rijksmonument aangevraagd voor de boerderijen en bijgebouwen aan de Woudenbergseweg 40 en de Hof ter Heideweg 1. Er heeft overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg plaatsgevonden.

De commissie is benieuwd, of de gemeente Maarn weer twee objecten aan de lijst van rijksmonumenten zal kunnen toevoegen. Het 'Jaar van de boerderij' in de provincie Utrecht is inmiddels op 28 november 2003 afgesloten met het houden van een symposium in een mooie boerderij in Vleuten.

Met de gemeentelijke monumentenlijst wil het politiek gezien niet vlotten. Het College van Burgemeester en Wethouders is terughoudend, maar het vaststellen van de gemeentelijke monumentenlijst door de gemeenteraad is hard noodzakelijk om een goede toets op toekomstige bouwplannen, de bouwkundige staat en de welstand te kunnen uitvoeren. De in overleg met de Cultuurhistorische commissie ambtelijk vastgestelde lijst staat als voorlopige lijst in het boekwerk 'Maarn, geschiedenis en architectuur, Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht, september 2003'.

De Cultuurhistorische commissie is van plan dit jaar met een initiatief raadsvoorstel te komen om deze gemeentelijke monumentenlijst te laten vaststellen. Dit is ook van belang voor de bescherming van de karakteristieke wijk Tuindorp.