In de komende tijd zal het vervolmaken van de Cultuurhistorische Waardenkaart veel aandacht opeisen. Het vastleggen van de historie van Maarn en Maarsbergen op een digitale kaart is voor de gehele gemeenschap van onze gemeente van groot belang.

Het is de toetssteen, waarmee vanuit het verleden naar het heden en de toekomst gekeken kan worden. Vooral het kunnen toetsen van toekomstige uitbreidingsplannen, bouwwerken en verbouwingen kan hierdoor op een hoog kwaliteitsniveau geschieden. Het inzicht in de historie van onze gemeente en het vergroten van het cultuurhistorisch besef van haar burgers, zal het draagvlak voor de schoonheid van Maarn vergroten. Daarmede zal het risico tot de aantasting van het karakter van de gemeente Maarn tot een minimum worden beperkt.