Er wordt door Nicole van der Schaaf hard gewerkt aan een vouwblad t.b.v. de Cultuurhistorische waardenkaart waarvan een exemplaar in de bibliotheek hangt.